Hoe een lichaam afstaan aan de wetenschap?

Neem contact op met de ‘Service d’Anatomie Humaine’, de dienst van de Universiteit van Luik die verantwoordelijk is voor lichaamsschenking. Bij deze dienst kunt u ook terecht voor een afspraak met een vertrouwenspersoon, die al uw vragen zal beantwoorden.

Nadat de donor een beslissing heeft genomen, en ongeacht de reden die erachter zit, wordt hem of haar gevraagd een formulier in te vullen en te ondertekenen, waarin hij of zij verklaart, zijn of haar lichaam te willen afstaan.
Om op het ogenblik van het overlijden, eventuele verrassingen of een familieconflict te vermijden, wordt de donor aangeraden zijn of haar naasten te informeren. Best kan hij of zij ook de notaris, of desbetreffend het ziekenhuis of rusthuis verwittigen.

Hoeveel kost lichaamsdonatie ?

De Universiteit rekent daar geen kosten voor aan.
De kosten voor de begrafenisondernemer (kist, transport, begraving, crematie, gemeentetaksen, enz.) worden doorverekend aan de familie van de overleden, net zoals voor een gewone begrafenis of crematie.

De overlijdensverzekeringen ne­men het gebruikelijke deel van de kosten voor hun rekening.

Wat gebeurt er op het ogenblik van het overlijden ?

De naasten van de overledene nemen telefonisch contact op met de ‘Service d’Anatomie Humaine’ van de Universiteit van Luik en ze verwittigen ook de begrafenisondernemer.

De familie krijgt 24 à 48 uur de tijd om de overledene een laatste groet te brengen, waarna het lichaam wordt overgebracht naar het ‘Institut d’Anatomie’, in het CHU van Luik op de Sart Tilman site.
Tijdens het verblijf in het ‘Institut d’Anatomie’ en tijdens de anatomische onderzoek wordt het lichaam met het grootste respect behandeld.

Daarna wordt het lichaam opnieuw overhandigd aan de begrafenisondernemer voor de begraving of crematie.

Hoe lang wordt het lichaam van de overledene in de Universiteit bewaard ?

Al naargelang de onderzoeken of de opleiding, varieert dit van een maand tot drie jaar.
Tijdens en na het anatomisch onderzoek werkzaamheden, krijgt de familie het lichaam nooit te zien.

Kan men, na de documenten te hebben ondertekend, op een beslissing terugkomen ?

Ja, altijd en op eenvoudig verzoek. Een motivatie wordt niet gevraagd

Deel deze pagina