Altruïsme hoeft niet op te houden aan het levenseinde

Ook na de dood kunnen we iets betekenen voor de anderen…

Wie zijn of haar lichaam afstaat aan de wetenschap, geeft blijk van grootmoedigheid en altruïsme.
Daarom verdient deze daad, ongeacht de reden die erachter zit, het allergrootste respect.

Waarom ons lichaam afstaan aan de wetenschap ?

Een lichaam afstaan aan de wetenschap redt levens.
Niet rechtstreeks, zoals met orgaandonatie, maar onrechtstreeks. Deze beslissing helpt immers de geneeskundepraktijk en het onderzoek vooruit.

Dankzij lichaamsdonatie kunnen geneeskunde studenten hun kennis over de anatomie van het menselijk lichaam perfectioneren, wat essentieel is voor een kwaliteitsvolle geneeskundepraktijk.
Op die manier leren heelkunde studenten hoe ze precieze chirurgische handelingen moeten verrichten bovendien kunnen en chirurgen er nieuwe technieken mee ontwikkelen.

Lichaamsdonatie is niet hetzelfde als orgaandonatie, maar  beide zijn compatibel

Wie een orgaan (hart, nier, lever, …) afstaat, redt onmiddellijk een leven.
Deze daad sluit lichaamsdonatie evenwel niet uit. Uiteraard is orgaandonatie altijd prioritair maar na het wegnemen van het orgaan, kan het lichaam van de donor nog steeds aan de wetenschap worden geschonken.

Iemand kan beslissen om afstand te doen van zijn of haar organen en lichaam, of enkel om zijn of haar lichaam aan de wetenschap af te staan. Dit is een persoonlijke keuze, die sowieso alle respect verdient

Op lichaamsschenking aan de wetenschap staat geen leeftijd

Elke volwassene kan daar op eender welk ogenblik in zijn of haar leven, de nodige formaliteiten voor vervullen.

Deel deze pagina